Ochrana proti falšování, napodobování, neautorizované manipulaci a nedovoleným změnám.

 

     Vyrábíme pro Vás unikátní ochranné prvky proti falšování, napodobování, neautorizované manipulaci a nedovoleným změnám.

 To nejmodernější hi-tech provedení, kombinujeme s tím nejlepším z tradičních technik. 

Příkladem je pečeť - lat.sigillum, od starověku způsob ochrany, sloužící k ověření pravosti. 

Polyfunkčnost pečeti, pokrývá funkce uzavírací, pověřovací a ověřovací a je nenahraditelná.

I dnes jsou pečeti,  plomby,  znamení, ochranné značky, potvzení oficiálnosti a originality, nepostradatelným prvkem zboží, certifikátů, dokumentů, dokladů.  

V hi-tech provedení je tvoříme, jako ucelenou řadu volitelných ochranných prvků, materiálů a technologií, dle přání a potřeb zákazníka. 

Výsledkem jsou různé zajímavé formy a provedení.
Mohou být skryté, nebo naopak tvořit na první pohled rozpoznatelný, vizuální a designový certifikát.
 

Lze je zaintegrovat přímo do produktu, obalu, zboží, chránit se jím proti neautorizované manipulaci, nebo dodávat jako součást marketingu, kde se stávají bezpečnostním prvkem, certifikátem kvality, originality, ochrannou značky.