Hologram / OVD

Slovo HOLOGRAM pochází z řeckého holos a grafein (Holos=rytina, grafein=uplný), znamená úplný záznam.  

Běžná polygrafie nebo fotografie umí v současnosti vytvořit pouze dvourozměrný (plošný) obraz skutečnosti.
Hologramy dokáží pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu, (emulze na skle, film, plastová folie), zobrazit iluzi trojrozměrných objektů, nebo iluzi pohybu. 

Hustota záznamu informací např. v laserovém hologramu, (víc než 1000 čar/mm), je tak vysoká, že sofistikované hologramy není možno napodobit žádnou jinou tiskařskou nebo kopírovací technikou.  

I proto našly hologramy silnou pozici v oblasti ochrany proti napodobení nebo padělání.  

   Použití holografie, je velmi rozmanité.

V polygrafii je velmi atraktivním grafickým, designovým i bezpečnostním prvkem s velkým rozsahem použití. 

Tzv, bezpečnostní hologramy jsou velmi jistým a snadno použitelným ochranným prvkem s velmi širokým použitím.

 


 DRUHY HOLOGRAMŮ 

 Podle typu holografického zápisu

2D hologram
2D obraz s plochami vybarvenými základními barvami a paletou jejich vzájemných přechodů. Při změně úhlu pohledu se mění jeho barevnost, nebo změna grafického obrysu nebo grafický obrys nebo struktura.

2D/3D hologram - Prostorový zápis víceúrovňové 2D grafiky. Několik rovinných grafik  umístěných v prostoru vůči sobě.

3D hologram - trojrozměrný hologram

Plně prostorový 3D objekt. 3D hologram je méně zářivý, nutné dobré bodové světlo.

Speciální a bezpečnostní hologramy-  nesmírně sofistikovaný HOLOGRAM, nejčastěji vytvořený elektronovou litografií.

Může kombinovat všechny techniky.

Má velmi vysoké rozlišení víceúrovňové grafiky v řádech 100 000  a více DPI.

Vyznačuje se obrovským množstvím často různě kódovaných informací a mnoha viditelnými i forenzními ochrannými úrovněmi.

Hi-tech novinka.

V současné době existuje  i zcela nový zcela ojedinělý typ prostorového záznamu, který vznikl spojením fotofyziky a nano optiky, viz.odkaz na tzv. 3Dynamický obraz.

 Ukázky realizací