Není všechno ochranný prvek co se třpytí.

 Hologramy nejsou všechny stejné, mají různou kvalitu i úroveň zabezpečení.

   V polygrafii jsou  převážně používány holografické materiály, které vypadají jako metalické, transparentní nebo lesklé nálepky.

Jsou vyráběny jako tzv. lisované hologramy. To znamená. holografický reliéf se vylisuje do nosného materiálu. Jde o tzv. duhové, nebo také Bentonovy hologramy. 

Kvalita holografického reliéfu tzv. masteru, nosného materiálu a  zpracování rozhoduje o tom, zda se jedná o o blýskavý obalový prvek nebo kvalitní hologram.

Holografické materiály se z hlediska použití  při zabezpečení se rozdělily do různých typů a kategorií které nalze zaměňovat. 

 Propagační a umělecké - obrazové či designové, jde o tzv. pravé 3D hologramy, jsou obrazem v měřítku 1:1 a tak jsou i zaznamenány

 Obalové a difrakční - jde o lisované hologramy, kde kvalita záznamu i materiálu je velmi nízká.Většinou jednoduché blýskavé designy.

 Vysoce bezpečnostní neboli zajišťovací hologramy- jsou vyráběné převážně jako lisované hologramy.
Mají mnohaúrovňové zabezpečení, např. složitými variabilními optickými prvky, tzv. OVD.

 Mají extrémně vysoké rozlišení (více než 100 000 Dpi.) a výroba jejich matrice je velmi technologicky velmi náročná.
Proto jsou i velmi kvalitní a mají nesmírně efektní vizuální optické prvky.
  Často obsahují i další analogové prvky, informaci, zvuk, skrytý obraz, která je známa a čitelná pouze speciální čtečkou. Skrývají také celou řadu dalších forenzních a utajených prvků.

 

Další informace:

Není všechno ochranný prvek, ani bezpečnostní hologram co se třpytí.

Občas zákazníci požadují "jakýkoliv levný hologram",  v domnění, že cokoliv čemu se říká "hologram", je tím pravým ochranným prvkem.

Když jsou odmítnuti, pak si v honbě za cenou někde levně zakoupí "holografické" materiály, vydávané za "ochranné", přestože postrádají jakékoliv skutečné ochranné vlastnosti.

Jedná se velmi často pouze o blýskavé folie, které jsou potištěny a nalepeny nebo naaplikovány na "chráněnou věc" a jako mnoho jiných, "levných", asijských výrobků se pouze hodnotně tváří.

Jejich ochranná úroveň je blízká reklamní samolepce, kterou lze zakoupit u nejbližšího prodejce fólií a potisknout v běžné tiskárně.

Totéž platí i pro levné, asijské, reklamní "hologramy".

Ty jsou vyráběny způsobem podobným levné výrobě masteringu  CD nebo DVD a  bez ohledu, na to jak je kdo nazývá.  Ať dvouvrstvé, třívrstvé, či desetivrstvé, nemají prakticky žádnou ochrannou hodnotu.


 Ochranné prvky by neměly pocházet z pochybných asijských zdrojů, nebo od překupníků, kteří je v asii nakupují, ani by to neměla být blýskavá obalová folie  s potiskem.

Mají jedno společné, postrádají  jakékoliv bezpečnostní a zajišťovací funkce a chybí jim i jen minimální technická specifikace.

Pokud nějaké ochranné prvky obsahují, jsou degradovány volnou dostupností totožných materiálů od asijských výrobců.

Lze s určitostí očekávat, že stejnou samolepku si přímo asii, nebo od překupníka může koupit kdokoliv i padělatel, tak jako jakékoliv jiné spotřební zboží.!